Assertiv Kommunikation

Sige til og fra, sætte grænser og tage imod kritik.

Assertiv kommunikation handler om at kunne sige til og fra, turde sætte sine grænser og håndtere kritik konstruktivt. Det indebærer, at man respekterer både sin egne og andres grænser og rettigheder, og at man i sit samspil og samarbejde med andre stræber efter win-win situationer. Assertiv kommunikation er åben, ærlig og ligeværdig.

Dysfunktionel Kommunikation = DRAMA

Ofte indeholder kommunikation dog skjulte magtspil, hvor vi ender i magtmisbrug eller i magtesløshed. Når vi føler os angrebet eller krænket, reagerer vi som regel defensivt. Det kan komme ud som direkte aggression, som indirekte aggressivt, ved at underkaste os eller ved at vi stivner. Vores valg af forsvar afhænger af, hvor risikovillige vi er i den aktuelle situation, og hvor stærk en trussel vi føler os udsat for.

Vi siger måske ikke fra, fordi vi gerne vil stå os godt med andre og undgå konflikter. Eller vi virker aggressive og siger for voldsomt fra, fordi vi er bange for at miste kontrollen. Måske trækker vi os og bliver indadvendt. Ofte er disse reaktionsmønstre vævet ind i hinanden.

Assertion og (selv)respekt

For at kommunikere assertiv, skal man være assertiv i forhold til sig selv. Assertion betyder, at ens verbale og non-verbale budskab er entydigt og afpasset efter situationen. Man skal derfor først lære at stå ved sig selv, gøre op med sig selv, hvad man vil og ikke vil, og dernæst lære at tage andres kritik med et gran salt. For uanset, om man sætter sine grænser eller ikke sætter dem, er der en konsekvens, som man acceptere.

LæringspunkterProgrampunkter
Genkende psykologiske spil
Brug assertionsteknikker
Sige til og fra og sætte grænser
Stå ved sine ønsker og behov
Blive god til at håndtere kritik
Tage konflikter op og få dem løst
Sætte mål og stå ved dem
Stoppe psykologiske spil
Give tydelige non-verbale budskaber
Styrk din personlige gennemslagskraft
Hvad er Assertiv Kommunikation
Non-Assertiv Kommunikation
Verbal & Non-verbal kommunikation
Personlige Rettigheder
Sekundære gevinster
Dramaroller og Dramaspil
Assertionsteknikker
Sige til og fra
Tage imod kritik
Øvelser, øvelser, øvelser

Sådan er kurset

En kombination af teori, diskussion og praktisk træning i assertive værktøjer. Du opfordres til at medbringe egne situationer, som du kan arbejde med på kurset. Kurset er 2 dages internatophold. Man får en kursusmappe, som samtidig er udformet som et kompendium til repetition efter kurset. Der er et tilstræbt overlap med programmet i NLP Selvledelse™.

Deltagere

Alle som vil lære at navigere i kommunikationens magtspil. Som ønsker at bevare deres selvrespekt og udvikle deres færdigheder for at udtrykke sig ærligt og assertivt.

Læs artiklen om Med- og modafhængige magtkampe.