Min Profil

’Jeg er anderledes end forventet’

På et NLP kursus for 18 år siden blev jeg bevidst om, at denne overbevisning var mit livs tema. Den havde styret og formet hele mit liv indtil den dag. Men – den har også hele mit liv givet mig lysten til at lære og glæden ved at integrere min læring på kryds og tværs. Og den har ført til flere karriereskift.

Jeg er først handels- og kontoruddannet, dernæst læge med erfaring fra sygehusvæsenet, så klinisk forsker i den farmaceutiske industri og siden leder af en medicinsk afdeling for klinisk forskning.

Selvstændig med egen kursusvirksomhed

I 1994, som 41-årig, etablerede jeg min egen kursus- og konsulentvirksomhed. Igennem årene havde jeg taget adskillige kurser indenfor kommunikation, psykologi, forhandling, ledelse, personlig udvikling og bevidstheds udvikling. Alt dette supplerede jeg først med en lang NLP uddannelse og senere med en uddannelse som NLP Master Coach.

Med NLP åbnede muligheden sig for, at jeg kunne integrere alle mine tidligere kurser og erfaringer til et samlet hele. I 1997 blev jeg certificeret som NLP Træner under American Board of NLP. Og i 2003 tog jeg endnu en NLP træner overbygning hos NLP’s grandfather, Richard Bandler under American Society of NLP.

Ekspert i kommunkation

Som erfaren samtaleterapeut og NLP træner, har jeg mange års praktisk erfaring med “coaching”. Coaching handler om og kræver gode kommunikationsevner. Man lytter opmærksomt, reflekterer sammen med sin klient (som om det var ens egen situationen), og kan derfor give et yderst relevant og passende modspil, så klienten bliver klogere på sig selv og sin egen situation.

Imellem 2002 og 2004 blev ”coaching” pludselig et buzz-word, og ”coaching” som kvalitativ kompetence blev hurtig udvandet, fordi enhver kunne kalde sig coach uden at være kvalificeret til noget specielt. Det rejste hos mig ønsket om et officielt kompetence stempel.

I 2005 blev jeg certificeret som NLP Coach og derefter akkrediteret som Professional Certified Coach (PCC) af International Coach Federation (ICF). ICF har fastlagt både kompetencekrav og etiske retningslinier for coachingprofessionen. Senere, i 2007, tog jeg yderligere en overbygning, en Master i Coaching. Endvidere blev jeg i 2008 akkrediteret som ICF Assessor (eksaminator ved ICF coaching akkrediteringer).

Mit perspektiv på personlig udvikling

Personlig udvikling tilgodeses bedst ved målrettede kurser, som efter behov kombineres med én til én business/executive coaching. Jeg holder meget af at undervise og improviserer gerne ved at bruge ”det som sker” i plenum i selve undervisningen. Derved bliver det kursisternes egne bidrag, som sætter deres præg på kurserne, selvom programmet følger et grundpensum på hvert af mine kurser.

Foruden på dansk, underviser og coacher jeg også på både engelsk og tysk. Fra 1998 til 2013 har jeg desuden været ekstern underviser hos Mannaz (tidligere DIEU), hvor jeg har undervist i NLP Selvledelse, Interesse baseret Forhandling, Karisma og Personlig Branding.

Min profil i diverse personlighedstests

Jeg beskrives som intuitiv, meget analytisk og kommer hurtigt til sagens kerne. Jeg er orienteret mod overblik & helhed, er velformuleret, har en god hukommelse, er åben, udadvendt og uformel. Mit drive er stort og jeg er målrettet, vedholdende og trives bedst ved at arbejde selvstændigt. Som regel har jeg en god situationsfornemmelse og et smittende engagement, er tillidsfuld og dygtig til at improvisere. Jeg er konfronterende, har tilpas med gennemslagskraft og behov for vide rammer. Det motiverer mig at søge konstante udfordringer og følge med udviklingen. Jeg stiller store krav til mig selv og af og til også store krav til mine omgivelser.

Min MBTI profil har ændret sig igennem årene. Fra ENTP er jeg blevet mere INTP.