Something to think about

Hvordan bruger du din hjerne?
Hvem bestemmer over dine følelser?
Hvilke tankemønstre bestemmer over din livskvalitet?
Lær hvordan du tænker mere SMART!Læs mere

Nyheder

Nye indlæg her på siden vil blive postet på de sociale medier, LinkedIn og Facebook.

Se links til mine profiler på de sociale medier i toppen af siden. Jeg ser frem til at connecte med dig.


New Life Perspective 2.0

Du kender sikkert Einsteins berømte ligning E=mc2, at alt i sin essens er ENERGI. Vi er også en energi enhed. Vi har alle erfaret, at vores energi niveau kan svinge. Det sker, fordi vi indgår i en konstant vekselvirkning med vores omgivelser. Derfor kan solskin,  en positiv feedback eller en morsom tanke gøre, at energiniveauet stiger, og en konflikt, p-bøde eller en bekymring kan resultere i, at energiniveauet falder. Jo mere vi kører på autopilot igennem livet, jo mere følsomme og udsatte bliver vi overfor omgivelsernes påvirkninger.

Min mission: CHEF I EGET LIV

Jeg synes, at alle mennesker har ret til at være chef i deres eget liv. Livet byder på mange omstændigheder og vilkår. Og nogle omstændigheder kan vi ændre på, men mange kan vi ikke ændre på, fordi de ganske enkelt er vilkår. Det er f.eks. et vilkår, at vejret gør som det vil, at vi har forældre, at vi bliver ældre, at vi ikke kan ændre på historien, at vi kun kan handle i nuet.

Men der er noget vi altid kan influere og ændre på, og det er hvordan vi opfatter, fortolker og responderer på alle de omstændigheder og vilkår, som livet byder os på. Det kræver imidlertid, at vi lærer hvordan vi får en slags helikopter perspektiv på vores liv. At vi stopper autopiloten af og til og tager mere objektivt bestik af de faktiske og konkrete forhold og hvilke muligheder vi har for at handle. At vi giver os selv lov til at give slip i gamle opfattelser og holdninger og tillægger os nye mere rummelige betragtninger.

Hvad kan forhindre det?
Den største forhindring for et liv på et skønt energi niveau er vores EGO og dets behov for at have RET. Det ligger dybt i vores overlevelsesmekanisme, at vi ikke må fejle og derfor skal lære hurtigt. Så vi er fra naturen ”hardwired” til at (haste) opfatte, (lyn) fortolke og (over) generalisere. Eller sagt med andre ord: Vi er dømt til at navigere igennem livet med en GPS med forældede data, medmindre vi selv aktivt sørger for, at den løbende bliver opdateret.

Små børn ser verden i snævre sort-hvide perspektiver. Udviklingen fra barn til voksen kræver af os, at vi lærer at se verden i mange flere nuancer. For det, som kan være rigtigt at gøre i én sammenhæng (kontekst), kan meget vel være forkert i en anden. Vi skal ikke blot se på selve handlingen, men lære at se den i sin egen rette sammenhæng.

Ved også at inddrage konteksten bliver vi i stand til at forstå og udvikle rummelighed. Og når vi evner at rumme hinandens perspektiver kan vi ligefrem opleve det som en berigelse til vores eget perspektiv, og ikke opleve det som en trussel. Når vekselvirkningen med vores omgivelser bliver konstruktiv, er vores energiniveau ikke truet. Det er noget vi selv bestemmer over.

Så velkommen til mit Website, hvor du kan hente inspiration til et

 New Life Perspective 2.0 (NLP)