Coaching

Coaching er nærvær og bevidsthed.

Begrebet coaching kommer oprindelig fra sportens verden. Det var tennistræner Tim Gallway, som en dag blev træt af konstant at rette og instruere på sine spillere. Han bad dem i stedet for om at vise ham, hvordan de gerne ville kunne spille. Interessant nok viste dette sig at være langt mere effektfuldt til forbedring af deres spil. Spillerne blev nemlig nødt til at observere sig selv for at kunne vise det, og derved blev de mere bevidste om deres spil. Gallway beskrev sine erfaringer i bogen: “The Inner Game of Tennis”. Bogen er i dag en klassiker og Gallway regnes af mange som coachingens Grand Old Man.

Coachingbegrebet er blev udvandet

Siden starten af 2001 er begrebet coaching blevet brugt bredt og i flæng. Selv iblandt erfarne og certificerede coaches talte vi om, at der var gået inflation i brugen af ordet, og man var næsten flov over at kalde sig coach. Coach er aldrig blevet en beskyttet titel, så enhver kan kalde sig coach uanset kvalifikationer.

Organisering i Coaching branchen

Coaching branchen valgte derfor at organisere sig og etablere kvalitetskrav og etiske standarder. Mange coaches valgte at tilsluttede sig ICF, International Coach Federation, en organisation grundlagt i USA i slutning af 1990′erne. Men det betød at den amerikanske kultur i begyndelsen kom til at præge coaching i Danmark. Med årene har en mere dansk coachingstil dog vundet indpas iblandt de mere erfarne coaches, uden at man af den grund har forladt de oprindelige ideer om kvalitet og etiske standarder.

De seneste 10-15 år er mange danske coaches blevet akkrediteret af ICF. Ved at dokumentere sin uddannelsesbaggrund og sin coach erfaring kvalificerede man sig til et akkrediteringsforløb med eksamen. Bestået får man en 3 årig akkreditering, som så skal fornys eller opgraderes via kurser, supervision, konferencer og dokumenteret praktisk coaching erfaring. Der er 3 akkrediterings niveauer: ACC, PCC og MCC.

Ved siden af ICF findes der en parallel organisation, ICC = International Coaching Community, hvor coaches er uddannet af en ICC træner. Hvad angår kvalitetskrav og etiske standarder er der dog ikke væsentlig forskel fra ICF.

At få patent på “sandheden”

Trods dette har ingen opnået patent på at definere “COACHING”. Heller ikke en personkreds fra Københavns Universitet som forsøgte at gøre coaching til en akademisk disciplin ved at inddrage en masse teoretisk indhold fra filosofi, psykologi og sociologi og til gengæld nedprioritere træningen af de praktiske færdigheder. Derved forpassede man faktisk hele ideen i coaching.

Back to basics – Tillid og nærvær

Tim Gallway tog nemlig udgangspunkt i en helt anden forudsætning. Hans tennisspillere var allerede meget mere kompetente, end de selv var bevidste om. Dermed gik Gallway lidt i fodsporene på Professor Higgins, som i G. B. Shaws teaterstykke Pygmalion er overbevist om, at blomsterpigen Eliza vil kunne udvikles til en fin dame under de rette betingelser. Læs mit blogindlæg om Pygmalion Effekten.

Coaching handler om praksis

Så hele ideen med coaching er, at man hjælper klienten med at reflektere, og udfordre eventuelle indgroede tankemønstre, for derved at åbne for nye perspektiver, opfattelser eller vinkler på virkeligheden og på de muligheder, det så måtte vise sig. Coaching er ikke noget man gør ved nogen, men noget man gør sammen med nogen.

Hvor bruges coaching?

Coaching kan anvendes overalt, hvor der er behov for at tænke nyt eller anderledes. I virksomheder kan det bruges til at styrke kvaliteten af ledelsesfunktionen eller til at fremmme samarbejdet generelt. Det kan bruges til at fremme kreativitet, eller til at løse problemer, til at researche og til at indsamle viden. Det kan bruges til at give et fagligt kompetenceløft til teams, til afdelinger og til den enkelte medarbejder, så der kan opnås bedre resultater og større succes for både medarbejdere og virksomhed.

Coaching og coachende ledelse

I dag er coaching det supplerende ledelsesværktøj, som passer bedst sammen med mange medarbejderes ønsker om selvstændighed og ansvarlighed. Når virksomheder har behov for engagerede og omstillingsparate medarbejdere, som kan bidrage kreativt til udvikling af vækst i et globaliseret marked, så skal ledelsesrollen  suppleres med individuel coaching og måske med gruppe coaching. Ikke alle medarbejdere formår at leve op til disse ønsker, selvom deres ledere bruger coaching. Mange situationer kræver derfor en mere situationsbestemt coaching metode, som er lidt mere konfronterende overfor medarbejdere, som ikke trives, som har modvilje eller som er underfungerende.

Læs mere om mit kursus i NLP Coaching™.

With the realization of one’s own potential,
and self-confidence in one’s ability,
one can build a better world.
His Holiness the Dalai Lama