NLP Coaching

Styrk din kommunikation, din ledelse og dit samarbejde

Coaching er et moderne værktøj til at styrke din kommunikation i dit samarbejde med kolleger, medarbejdere, ledere, leverandører, kunder eller andre stakeholders. God coaching handler først og fremmest om at være god til at lytte.

Din gennemslagskraft stiger, når du kan høre, hvad der rent faktisk bliver sagt. Kommunikation indeholder typisk fakta (rådata) blandet sammen med antagelser, formodninger og fortolkninger. Med NLP coaching styrker du din evne til at kunne sortere rådata fra alt andet.  Derved sikrer du et fornuftigt beslutningsgrundlag. Med coaching kan du stille skarpe, effektfulde og konfronterende spørgsmål, hvor begrænsende opfattelser eller fastlåste mønstre bliver udfordret og der bliver plads til nytænkning.

Kvaliteten af spørgsmål bestemmer kvaliteten af svar

Hensigten med som coach at stille spørgsmål er at stimulere til refleksion og skabe kreative tankeprocesser hos sin samtalepartner (eller hos sig selv, hvis spørgsmålene er retoriske).  Derved åbner man vejen for indsigter, holdningsændringer, nytænkning og fokuseret målrettethed.

NLP Coaching™ er et kursus, hvor coachings færdigheder bliver integreret med situationsbestemt ledelse og med strategier for vanskelige samtaler. Man lærer specifikt hvordan man bruger coaching i vanskelige eller konfliktfyldte samarbejdssituationer. Målet er at sikre et win-win udfald.

Ved hjælp af video-rollespil og feedback i plenum lærer man at bruge coaching både strategisk og taktisk, og man erfarer hvordan coaching kan bruges til at understøtte og supplere ens ledelsesrolle.

Som coach skal man kunne konfrontere og samtidig rumme og give plads til andre. Derfor skal man have gennemført kurset NLP Selvledelse™ først, fordi det kursus giver et godt grundlag for at kunne være uvildig.

LæringspunkterProgrampunkter
Skabe et positivt arbejdsklima
Konfrontere negative holdninger
Arbejde med motivation
Konfrontere modstant
Udvikle uden at kontrollere
Skab kreative tanker og ideer
Holde overblik og stoppe tankeloops
Coache og lede situationsbestemt
Klæde dig selv på til lederrollen
Forberede vanskelige samtaler
Afholde vanskelige samtaler
Sætte rammer
Brug coachende ledelse
Hvad er coaching
Kvaliteter hos coachen
Situationsbestemt coaching
Lytte-Spørgeteknik
Strategi-Taktik-Overblik
Brug af positive forudsætninger
Coaching af modstand
Coaching af vanskelig samtale
Fra mål til handlingsplan
Gruppecoaching
Feedback coaching
Videotræning & personlig feedback
Eksempler, Øvelser, Historier

Sådan er kurset

Kurset er intensivt og coaching erfares i praksis i video-rollespil. Man får sparring, supervision, diskussion i plenum, fælles refleksion og personlig feedback. Kursets 2. modul handler især om at kunne håndtere konfrontationer og “vanskelige samtaler” på en motiverende, konstruktiv og effektfuld måde.

Deltagere

Alle, som ønsker at tillægge sig en mere coachende samarbejds- og ledelsesstil og vil bruge situationsbestemt ledelse mere effektfuldt.
Alle, som vil lære at drive forandringsprocesser ved at være bedre til at lytte og bruge coachingsspørgsmål til holdningsbearbejdning.
Alle, som skal kunne håndtere spændingsfyldte og vanskelige samtaler på en kontrolleret måde og samtidig stile efter og give plads til en win-win løsning. Kurset er tilrettelagt som en superviseret workshop. Derfor er der maks 6 deltagere.