NLP Business Praktitioner Certificering

En NLP certificering vil betyde en integration af dine NLP færdigheder på et dybere niveau. Giv dig selv en gave og spændende udfordring og få certifikat på dine NLP kompetenser.

NLP Business Praktitioner Certificering indebærer, at du skal læse hele dit NLP pensum op. Du vil repetere emner, som du havde glemt. Du vil genkende emner, som sidder på rygraden. Du vil opdage, hvordan NLP hænger sammen på kryds og tværs og få større fleksibilitet med hensyn til at bruge NLP mere bevidst. Du vil få en dybere indsigt i og forståelse af dig selv.

Disse 3 kurser dækker pensumkrav fra både American Board of NLP og Dansk NLP forening:

  1. NLP Selvledelse ( 2 moduler)
  2. NLP Coaching (2 moduler)
  3. Personlig Integration (2 moduler)

Selve certificering består af en skriftlig og en praktisk prøve

Dagen starter med den skriftlig 3 timers prøve, som består af 2 opgavesæt på hver 20 spørgsmål. Det maksimale pointtal er 300 og beståelseskravet er 80% rigtige (= 240 point) for at kunne fortsætte med den praktiske prøve om eftermiddagen.

Pensum krav er nærmere specificeret i Certification Standards

Den praktisk prøve består af en 30 min. coachingssession af en real-life case, hvor ekstern censor vil tillægge værdi til følgende NLP færdigheder:

kalibrering, kongruens i kropssprog, lytte-spørge teknik, opfattelse af klientens forudsætninger, brug af forudsætninger i egne spørgsmål, verbal konfrontation, rapport, opfattelse af skift i motivationsretning, brug af logiske niveauer, evt. rolleskift, chunking, reframing, brug af preframe (instruktion) og evt. brug af metaforer eller relevante NLP teknikker som f.eks. ændring af indre billeder, ankring af positive ressourcer, ankerkollaps, cost-benefit analyse og visualisering af fremtidig ny adfærd.

Både den skriftlige og den praktiske prøve skal bestås for at blive certificeret.

Anbefaling

Det har ingen betydning hvor længe det er siden, at du har været på kurserne. Indholdet i de 3 kurser er dækkende, og der har ikke været væsentlige ændringer igennem mange år.

De fleste vil have god gavn af en læsepartner eller en studiegruppe. Man skal afsætter tid og energi til at gennemarbejde alle 3 kursusmapper. Der er færdigheder i alle 3, som er relevante i den praktiske prøve. Det er vigtigt, at man træner sine praktiske færdigheder i coaching.

NLP Praktitioner Manduktion

For at give mulighed for sparring på NLP emner og rettelse af praktiske færdigheder bliver der afholdt NLP manduktionskursus. Her kan man også møde andre eksamenskursister.

Deltagere

Alle, som har taget alle 3 kurser og søger en anledning til at repetere deres NLP kundskaber.