Energibevidsthed

Energi og Viljestyrke

Hvordan man skaber et liv med selvbestemmelse, succes og handlekraft. Det kræver bevidsthed, viden om hvad man vil og konstruktiv håndtering af virkeligheden.

Vores energiniveau kan på et øjeblik skifte fra højt til lavt, fra positivt til negativt. De fleste tror, at det skyldes ydre påvirkninger, men i virkeligheden handler det om hvor bevidst vi forholder os til situationen. Vi har et valg, men det kræver viljestyrke, at gøre sig til herre over sit eget respons. Ellers bliver det omgivelserne, som bestemmer vores energi niveau.  Jo mere bevidste vi er, jo flere valg vi har truffet på forhånd, jo lettere har vi det med at vise handlekraft og selv bestemme over vores liv og ikke miste energien.

Livet er energi i bevægelse og i balance.

Liv opretholdes af en energi, som konstant skal være i bevægelse og samtidig være i balance. Energien flyder via usynlige baner i hudens bindevæv (meridianer). Det er de samme baner en akupunktør sætter nåle i for at dæmpe eller aktivere energien. Hvis vores  energi flyder for langsomt eller stagnerer føler vi os trætte eller uoplagte, og hvis den flyder for hurtigt kan vi opleve det som stress, uro eller anspændthed.  Det største problem ved ubalancen er at vores viljestyrke bliver svækket og vi fristes over evne til at gøre dumme ting, som vi godt ved er dumt og noget værre bras.

I dag behøves ikke nåle for at kunne balancere energisystemet. Man kan opnå de samme positive virkning ved at bruge Energy Tapping, som er en lille nem øvelse enhver kan gøre med sig selv.

Energibevidsthed & Ansvarlighed

Kurset handler om at lære at håndterer sit indre energisystem og bruge sin viljestyrke bedst muligt i de situationer, hvor der er mest behov for det.  Man får samtidig indsigt i hvordan man kan arbejde med at give slip i indre modstand, som binder energien og hvordan man med forskellige øvelser kan sikre den optimale balance i sit energisystem. Man lærer om de overordnede energiprincipper og  hvordan de kan implementeres i forhold til en selv.

LæringspunkterProgrampunkter
Bevidsthed om energisystemet
Viljestyrke
Gode nye vaner
Krop-Følelser-Tanker-Ånd
De 9 principper
Energifelt Teknik (EFT)
Loven om Ikke Modstand
Arbejde i de 4 Energizoner
Træning af viljestyrke
Brug af de 9 principper
Ikke Modstand og Accept
Læring af EFT
Brug af visualisering
Affirmationer

Sådan er kurset

Kurset er lidt utraditionelt og vender op og ned på hvad virkeligheden også er. Der veksles imellem oplæg ved underviser, metaforer, refleksion og plenumdiskussion, Energy Tapping, træning i viljestyrke, visualisering og andre praktiske øvelser. Du får en CD med hjem til din daglig træning.

Deltagere

Kurset er for alle, som trænger til mere viljestyrke og som vil lære at ”skynde sig langsomt”. Alle, som trænger til at balancere deres energi og blive mere spændstige i forhold til hverdagens udfordringer.  Alle, som har brug for 2 dage pitstop og mere energi til sig selv og familien når de kommer hjem fra arbejde.