Coaching bruges til

Behovet for coaching melder sig typisk, når man ikke lykkes med det, man gerne vil. Det kan være man har problemer eller man føler sig fanget i en krise- eller konfliktsituation. Coachens opgave er at hjælpe klienten med at finde ud af hvad det egentlige mål er. Når man er fanget tænker man ofte, at målet er det, som vil løse den aktuelle situation. Men det er blot et middel. Bagved dette ligger der faktisk et ægte mål, som det er vigtigt at finde frem til, så klienten kan få inspiration og lyst til at arbejde fremadrettet.

Løsninger handler typisk om at komme væk fra en situation. Det forhindrer desværre ikke, at man kan komme til at bringe sig selv i samme situation igen. Coachen skal derfor sikre sig, at klienten bruger situationen til læring og måske som afsæt til personlig udvikling og vækst.

Læs mere om individuel én til én coaching

Hvad kan man bruge en coach til?

Coachen er en kvalificeret samtale partner, hvis opgave det er at være nærværende, open-minded og professionelt tilstede for én. Coachen reflekterer sammen med klienten over situationen, lytter nøje efter, hvad klienten rent faktisk siger, og hvad klienten ikke siger eller taler udenom, uden selv at lægge mærke til det. Coachen hjælper klienten med at rydde op i sine gamle tankemønstre og begrænsende antagelser eller holdninger. En coach giver personlig sparring og feedback, taler ikke sin klient efter munden, men forholder sig både omsorgsfuldt og professionelt til klienten og dennes situation. Ved at stille reflekterende og konfronterende spørgsmål bliver klienten mere opmærksom på og bevidst om sine muligheder, og om hvilke valg han/hun skal træffe for at opnå det, som ønskes.

Læs mere om individuel én til én coaching.

We can’t solve our problems by using the same kind of thinking
we used when we created them. Albert Einstein (1879-1955)

Kan coaching fremme din karriere?

Coaching kan sikre, at du blive meget bevidst om dine mål og at du arbejder mere langsigtet og strategisk. Som klient bliver du udfordret til at tænke “out of the box”. Din kreativitet bliver stimuleret ved anerkendende og udvidende spørgsmål. Hvis du har lederambitioner vil jeg som din coach give dig mulighed for at diskutere og sparre om din ledelse. Men mindst lige så vigtigt er det at du får sparring på hvordan du samarbejder bedst med din egen leder, så du tager hånd om dine fremtidige karrieremuligheder.

Læs mere om Coaching Generelt.