Personlig Integration

Intuition, indre balance og konflikthåndtering

At tænke: “På den ene side… men på den anden side…”, tyder på en indre konflikt med sig selv. Indre konflikter binder ressourcer, giver stress og medfører på længere sigt nedsat trivsel.

En del konflikter med andre mennesker handler egentlig om, at man har projiceret sine egne indre konflikter ud i sine omgivelser uden at vide det, og blot får et dertil svarende respons. Eller man tilsidesætter sine egne behov af hensyn til andre, fordi man synes relationen er vigtigere, end at være tro mod sig selv. Derved bliver man på sigt fremmedgjort overfor sig selv og kommer ud af balance.

At hvile i sig selv

Mennesker i balance udstråler indre ro og ydre overskud. De har et intuitivt talent for at få det bedste frem i alle. Deres personlige integritet er inspirerende for andre. De ses ofte som rollemodeller, som andre gerne vil inspireres og ledes af, fordi mange føler sig godt tilpas i deres nærvær.

Personlig Integration handler om at lære, hvordan man “hviler i sig selv”. Man får indsigter, mentale strategier og teknikker til at løse indre konflikter, bruge sin intuition og finde en naturlig autoritet.

Man hviler netop i sig selv, når man ikke længere bliver fanget af sine egne indre konflikter. Når man ved, hvad man står for og når man handler i overensstemmelse med sig selv, giver det styrke, autoritet og gennemslagskraft i både ledelse, forhandling og salg/indkøb. Man bliver bedre til at fokusere på enighed fremfor ueninghed, og derfor bedre til at mægle og forhandle i hverdagens mange situationer.

Man lærer nogle enkle teknikker til effektfuld kommunikation, hvorved man får modstridende opfattelser, holdninger, eller modsætninger til at give slip i deres fastlåste positioner og se på hvad de har tilfælles, så de kan samarbejde om en løsning, som er win-win for begge parter.

LæringspunkterProgrampunkter
Mægle og håndtere konflikter
Tænke i større helheder
Finde fælles hensigter og målsætning
Chunke op til højeste hensigter
Integrere konfliktende holdninger
Skifte mellem kontekst og kontent
Styrke din naturlige autoritet
Visualisering og affirmationer
Selvhypnose/meditation
Rydde op med tidslinien
Påvirke andre med metaforer
Brug af hypnose i hverdagen
Tankernes logiske hierarki
Reframing
Indre værdikonflikter
Integration af personlighedsdele
Visual Squash Teknik
Forhandling - Mægling
Tidslinie metoden
Personlig Transformations proces
Mål og Visioner på tidslinie
Hypnotisk sprogbrug
Affirmationer
Skabe metaforer & analogier

Sådan er kurset

Kurset går tæt på den enkelte deltager. Teorien bruges i praktiske øvelser og mental træning. Man arbejder med egne situationer, øver sig med hinanden og med assistance fra kursusleder. Man lærer at hjælpe sig selv, og bliver samtidig en god forhandlings- og sparringspartner i forskellige konflikt- eller krisesituationer på sin arbejdsplads.

Deltagere

Alle som vil lære at komme i indre balance og hvile mere i sig selv ved hjælp af NLP teknikker til mægling og konflikthåndtering imellem modsatte parter. Alle som vil styrke deres evne til at kunne forhandle sig frem til win-win resultater.

Dette kursus er en overbygning til NLP Selvledelse. Det er derfor en forudsætning for at kunne deltage at man har været på NLP Selvledelse først.