1-1 Coaching

1-1 Coaching er en samtale, hvor du får individuel og målrettet sparring og støtte til personlig udvikling og vækst. Det kan bruges i enhver sammenhæng, hvor det har betydning at få mere kvalitet ind i din tænkning.

 Hvorfor skal du vælge mig som coach

Jeg har mange års livserfaring. Jeg har været mange steder i både det private og det offentlige erhvervsliv, og jeg har været leder. Som coach er jeg veluddannet og har mange års erfaring, og i 2005 blev jeg akkrediteret med en PCC af ICF. Men det er blot formalia.

Læs Hans Petersen’s udtalelse om min coaching til ICF.

Sådan arbejder med dig som din coach

Jeg ser mig selv som din professionelle og ærlige ven, som fuldt og helt anerkender, at det, som du siger, er sådan som “din virkelighed” er for dig. Jeg reflekterer sammen med dig over det jeg hører, og jeg udfordrer det også. Mit fokus er, hvordan jeg kan stimulere dig til at reflektere over dig selv, dine mål, dine strategier til at nå dine mål, og over hvad der måtte forhindre dig i at komme i mål.

Jeg ved, at du er 100% OK som menneske. Jeg ved også, at alle mennesker ind imellem bliver snydt af eller fanget i deres egne tankemønstre eller forblændet af deres egne forklaringer og efterrationaliseringer. Og lige præcis der er jeg ikke så nem at narre.

Vi har alle strategier for alt det, som vi gør, uanset om vi får succes eller fiasko med det. Så det er aldrig dig, som der er noget i vejen med, men du kan have nogle elendige strategier, som skal ændres, for at du kan få den succes, som du gerne vil have.

Jeg vil hjælpe dig til at se dig selv lidt udefra, så du opdager dine strategier, dine muligheder og dine ressourcer. Jeg tager gerne rollen som “DIN VIKAR”, hvor du skal instruere mig i, hvad der er vigtigt, hvad jeg skal lægge vægt på, hvad jeg tænker og hvad jeg føler. Du skal på den måde instruere mig i at være dig.

Jeg vil efter bedste evne og til punkt og prikke følge din instruks. Hvis jeg ikke forstår instruksen, stiller jeg uddybende spørgsmål, indtil det er helt soleklart for både dig og mig, hvordan du gør, og hvordan jeg skal gebærde mig for at gøre ligesom du.

Dette er en meget effektiv måde til at hjælpe dig til at opdage, hvor du ubevidst fanger eller snyder dig selv, eller hvor du måske er i konflikt med dig selv. Ja, metoden kan blive lidt komisk (jeg som vikar for dig) og det kan være vi kommer til at grine lidt. Men det giver masser af energi, at acceptere sine mønstre med lidt humor. Og accept er anyway det første skridt før du kan opnå den ønskede forandring.

Hvad bruger man typisk coaching til?

  1.  blive bevidst om personlige mål og karrieremål
  2. komme ud af fastkørte roller og mønstre
  3. finde ud af hvordan du effektivt kan nå dine mål
  4. få afsluttet temaer, som dræner dig for energi
  5. finde ud af hvad du ønsker i dit liv og hvad der skal til
  6. genopfinde sig selv og komme fremad i livet
  7. finde lettere måder og metoder til at komme til målet
  8. løse indre eller ydre konflikter mere konstruktivt
  9. motivere andre ved positiv energi og udstråling
  10. finde din naturlige autoritet, karisma og gennemslagskraft

Kan man coache over telefonen?

Ja, og jeg skal være den første til at indrømme at jeg selv var skeptisk indtil jeg havde prøvet det. I forbindelse med min egen coach uddannelse i London i 2005 var det et krav, at vi skulle øve os med hinanden imellem modulerne. Eftersom vi kom fra mange forskellige lande, var telefoncoaching den eneste mulighed. Til min store forbavselse fungerede det langt over forventning.

Siden har jeg  selv givet mine kursister en opgave, at de imellem modulerne skulle øve sig i spørgeteknik via telefonen. Mange meldte tilbage, at de var overrasket over hvor godt det fungerer.

Telefon coaching har mange fordele.

Det er hurtigere tilgængeligt når dit behov er mest aktuelt. Selvom vi stadig aftaler tiden, så er det mere fleksibelt i kalenderen fordi du undgår transport. Og hvis vi eliminerer transporten har du flere coaches at vælge imellem.  Mine  telefon klienter tager flere noter imens de bliver coachet og udbyttet hænger bedre ved . Samtidig kan mine klienter bedre koncentrere sig om at reflektere over mine spørgsmål fordi de er alene og coachen ikke ser på imens. Nogle klienter går rundt imens de bliver coachet. Endelig giver telefon coaching også mulighed for hyppigere men kortere sessioner (ingen transport), hvilket faktisk gør coaching mere effektiv.

Jeg er sikker på, at du som klient også vil kunne opleve at telefon  coaching kan fungere helt perfekt. Jeg har flere klienter, som bor 2-5 timers kørsel herfra, og de synes det er en stor lettelse at kunne få næsten omgående coaching uden at skulle tage højde for tid til transport.  Samtidig er det som regel lettere at finde en hurtig tid til at mødes over telefonen.

Priser for 1 til 1 coaching

1-1 Telefoncoaching (session ½-1 time)
750,00 + moms pr. ½ time

1-1 hos coachen (session 1½ time)
1.500,00 + moms pr. time

1-1 hos klienten (session 2 timer)
1.800,00 + moms pr. time