Kan man lære at have karisma?

Mange mennesker er fagligt uhyre velkvalificerede og altid velforberedte. Alligevel mangler der noget. Deres gennemslagskraft mangler et eller andet for at de bliver set, værdsat eller respekteret. Ofte lykkes fagligt mindre velkvalificerede kolleger med at stjæle billedet? Men hvorfor det?

Fordi de mangler karisma!
De fylder ikke på den rigtige måde. Enten er de for pågående, aggressive eller for kritiske. Eller også fylder de for lidt og fylder ikke den plads ud, som der er til dem. Den personlige magnetisme og udstråling har det med at skrumpe, hvis man er optaget af sit eget behov for at præstere og yde det perfekte. Også hvis man har fokus på egne og andres mangler. Men der er faktisk intet mystisk eller selvhøjtideligt over karisma.

Tværtimod vil ens udstråling eller karisma udvide sig, hvis man giver slip i kontrollen, løber en risiko, åbner sine sanser, responderer på livet, er nærværende og ansvarligt tilstede i nuet.

Ifølge et studie fra 1996 gennemført af Carnegie Foundation, Harvard og Stanford Universiteter kan kun 15% af din succes i jobbet tilskrives dine faglige kompetencer, hvorimod 85% af din succes hævdes at afhænge af dine personlige kompetencer.

The most important ingredient in the formula of success
is knowing how to get along with people.
– Theodore Roosevelt

Karisma handler på ingen måde om “at please”, hvilket citatet overfor måske kunne forlede én til at tro. Ægte karisma handler først og fremmest om (selv)respekt, om “at sælge sig selv eller sit budskab på en ikke selvoptaget måde”, om at værdsætte og respektere andre og give plads til deres kompetencer og synspunkter. Derfor har karisma absolut også noget med Personlig Branding at gøre.

Kan man bedrages af andres karisma?
Absolut! I filmen “En sælgers død” bedrager hovedpersonen sig selv ved at tro at karisma, eller det, at være vellidt, er opskriften på succes. Vel er karisma et yderst værdifuldt aktiv for at understøtte ens faglige kompetencer, men den kan aldrig træde i stedet for faglig dygtighed. I længden kan ingen bruge karisma til at “snyde på vægten”, selvom nogle vil lykkes med det et stykke af vejen. De senere års amerikanske finansskandaler har netop vist, at topchefens karisma ikke altid underbygges af etisk og moralsk anstændighed.

Karisma og forelskelse er to sider af samme sag
Ligesom forelskelse kan gøre en blind, kan karisma gøre det samme. Det er besnærende at lade sig forføre, når man selv føler sig bekræftet. Men ingen er fritaget for at bruge sin sunde fornuft og vise ansvarlighed. I vores selviscenesættende tid er det mere relevant end nogensinde at lære om karisma. Enten fordi man er en af de oversete kapaciteter, som ikke sælger sig selv godt nok, hvilket er et tab for både én selv og for virksomheden. Eller fordi man erkender, at det koster for meget for virksomheden at falde for en charmerende plattenslager.

Karismaens psykologi
Den tyske sociolog Max Weber (1864-1920) var en af de første til at interessere sig for det ledelses potentiale, der var forbundet karisma. Den franske sociolog Pierre Bourdieu føjede til, at man har karisma, fordi andre mennesker synes, man har det. Studier af karismaens psykologi og autoritet har i mange år været relevant for mange fagområder, bl.a. sociologer, psykologer, politikere, film producere, castere, mediebranchen og headhuntere. I de senere år har karismas betydning i relation til virksomhedsledelse, ledelseskompetence og ledelsesudvikling intensiveret interessen.

Hvad gør én karismatisk?
Ordet KARISMA stammer fra græsk og betyder “gave”. De gamle grækere betragtede det som en medfødt “gave” givet fra guderne, hvis man havde denne særlige personlige udstråling, som gav en særlig stor indflydelse, fordi andre lod sig tryllebinde af den.
Mange forbinder ordet karisma med store personligheder som f.eks. John F. Kennedy. Han var både charmerende, selvbevidst, indflydelsesrig, en blændende taler og havde et tiltalende ydre. Andre virker karismatiske ved deres ro og balance, som Dalai Lama, deres principper eller hvilen i sig selv, som Nelson Mandela, deres ydmyghed, som Mother Theresa, deres ideer og visioner som Bill Gates eller deres drengede selvsikkerhed, som Richard Branson.
Men man behøver ikke at være rig eller berømt for at være karismatisk. De fleste har haft en skolelærer, som på sin egen måde havde hele klassen i sin hule hånd, modsat mange af hendes kolleger, som ikke fik et ben til jorden.
Det, som gør en person karismatisk, kan være meget forskelligt fra, hvad der giver en anden person en karismatisk udstråling. Og netop det gør, at karisma er svært at definere. Det er noget man mærker i sig selv, for karisma er primært noget, som virker i betragterens øjne. Det er betragteren, som lader sig tiltrække og tryllebinde af den karismatiske person. Derved har karisma meget tilfælles med forelskelse. Forelsket er noget andre bliver i én, fordi man har noget, som andre kan lide, beundrer og falder for.

Kan man lære at være karismatisk?
Absolut! Den britiske psykologiprofessor Richard Wisemann har forsket i effekten af karisma: Hans testpersoner begyndte ubevidst at efterligne (ændre) både kropssprog og ansigtsudtryk af de personer, som de opfattede som karismatiske. Når testpersonen ændrede sit eget kropssprog, havde dette en afledt positiv effekt på testpersonens følelser. Med andre ord, den karismatiske persons kropssprog fik testpersonen til at skifte fysiologi og herefter selv føle sig godt tilpas. Voila!
Professor Wisemann siger: Helt generelt vil mennesker med en nær og positiv kontakt til deres egne følelser også inducere positive følelser i andre mennesker. Det er den andens følelsesmæssige nærvær, som gør, at man føler sig mødt, og at den anden bliver opfattet som meget karismatisk. Karismatiske mennesker hjælper os med at kunne lide os selv.

Wiesemann’s oversigt over hvordan man bliver karismatisk

 • Generelt:
  et imødekommende og åbent kropssprog, en selvsikker, afslappet og rank kropsholdning
 • Overfor enkeltpersoner:
  lade andre føle sig betydningsfulde, anerkendte og respekteret, smil og bevar øjenkontakten, vær nærværende og vis interesse for hvad andre mener, husk deres navn
 • Overfor grupper:
  vis selvtillid og handlekraft uanset situation, vis tillid til gruppen og entusiasme, vær med det der sker her og nu, ha’ øjenkontakt med alle i gruppen, skab tryghed ved åbenhed
 • Budskaber:
  sæt tingene i større perspektiv, gør en forskel, gør det enkelt og forståeligt, vær intuitiv, find en fælles platform, giv anerkendelse, bevar øjenkontakt, nik bekræftende
 • Taler:
  vær klar, flydende, kraftfuld, velformuleret, skab billeder, tal med intensitet, stil retoriske spørgsmål og hold pauser til refleksion og for at understrege budskabet, gør det kort og præcist

Kilde: Tabellen er professor Wisemans anvisninger på, hvordan man vil blive opfattet mere karismatisk.

Der er ingen grund til at fortvivle, hvis man ikke har alle de nævnte kvaliteter fra tabellen endnu, for det kan nemlig læres. Professor Wisemann har estimeret at 50% karisma er medfødt og 50% er tillært. Karriere coaches, som arbejder med mennesker, der har brug for at brænde mere igennem, kan bekræfte, at karisma kan styrkes ved hjælp af holdningsbearbejdning, træning og mentale teknikker.

Er det nødvendigt at udvikle sin karisma?
Absolut! Det har en meget stor indflydelse på ens liv, at man forstår sig på at skabe gode relationer til andre mennesker. Hos hvert eneste menneske man møder efterlader ens udstråling et indtryk (branding). Karismatiske ledere er meget bevidste herom, og de har klare holdninger til, hvordan de vil respondere på verden, uanset hvordan verden responderer på dem. Ikke i detaljer, men som principper, f.eks. at de aldrig vil optræde dømmende, eller, at de altid vil give sig tid til at afslutte en samtale ordentligt, fordi de ved at deres respons vil blive husket.

Ægte karisma er autentisk
Ligesom forelskelse vil karisma falme, hvis den ikke virker ægte og autentisk. Man kan ikke i længden spille karismatisk og blive opfattet troværdig, hvis ens handlinger ikke understøttes af ens holdninger og værdier. “Walk the talk” forudsætter at positive værdier og holdninger i forhold til andre mennesker er så integreret i ens personlighed, at ens væremåde og ydre fremtoning er en naturlig og troværdig forlængelse heraf. Karismatiske personer er gennemgående selvansvarlige og selvledende og tager udgangspunkt i “jeg er ok, du er ok”.

Vejen til en mere karismatisk personlighed går via personlig udvikling.
Alle har potentialet til karisma. Ens karisma folder sig ud relativt i forhold til ens vaner, holdninger eller værdier. Eftersom karisma er noget andre giver én, er den meget afhængig af, hvordan andre opfatter én. En vigtig forudsætning er respekt for andre menneskers model af virkeligheden, at man først møder dem, hvor de er, hvis man agter at påvirke deres holdninger.

På kurset NLP SelvledelseTM lærer man bl.a. hvordan man kan udvikle både egne og andres vaner, holdninger og værdier på en ansvarlig, respektfuld og anerkendende måde. Kurset handler om at lære at vælge den positive, konstruktive og responderende tilgang til sig selv og sine medmennesker. I sidste ende giver det nemlig mere plads til både én selv og til andre.
Mange mennesker taber karisma på grund af indre konflikter med sig selv, som ofte forplanter sig til deres omgivelser. Deres personlighed udstråler stress, og det nedlægger deres karisma fuldstændig. På kurset Personlig Integration lærer man at integrerer stridende sider af sin personlighed ved brug af meditative, men fuldt vågne mentale teknikker. Man lærer også at stresse af ved selvhypnose og at prioritere og træffe beslutninger fra et mere visionært bevidsthedsniveau. Når man bliver kongruent med sine værdier på den lange bane og kommer man mere i balance uanset hverdagens “hustle and buzzl”.

Fremtidens rollemodeller og sande ledere
Karisma handler i høj grad om rummelighed og om at hvile i sig selv. Rummelighed opstår af at man lever efter et sæt overordnede, og gerne universelle principper, som løfter en op over hverdagens trivialiteter uden at man behøver at lægge nogen form for distance til livet.
Kurset Energibevidsthed handler om at blive inspireret til at manifestere det du allerede er, men mere bevidst. Du lærer hvordan du kontakter dit visionære selv og lader dig guide af din egen intuition. Du hviler i dig selv og bevarer jordforbindelsen ved at opgradere dine holdninger for at skabe din egen rummelige livsfilosofi. Det giver energi som du kan bruge til at inspirere dine kolleger, skabe begejstring omkring dig og arbejde målrettet.

Artiklen er tidligere bragt i Mannaz’ (tidligere DIEU) nyhedsbrev i februar 2007

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>