Vaekst ud af den BLAA LUFT

De sidste 6 år har vi hørt det mange gange: “…at vi blot skal have gang i væksten”. Vækst er i forhold til økonomi et pudsigt abstrakt begreb. Den bliver målt, beskrevet, fortolket og vurderet på basis af tal, formler og statistikker, som især økonomer har patent på at fortolke og gøre sig klog på. Som menige kan vi have svært ved at gennemskue disse abstrakte parametre.

Helt anderledes og konkret greb en botaniker i 1800 tallet det an for at måle væksten.

At måle væksten

Han plantede en kimplante i en stor lerpotte. Forud havde han omhyggeligt vejet både kimplanten og jorden, som planten blev plantet i. Fem år senere vejede han træet og kunne nu konstatere, at det havde øget sin vægt med 28 kg. Men da han vejede jorden i potten kunne han konstatere, at den kun var svundet med 370 gram.

Hvor var de ekstra 28 kg kommet fra, hvis de ikke var kommet fra jorden? Var væksten kommet ud af den blå luft?

Photosynthesis

Planter absorberer CO₂ fra luften via deres blade. Når en plante står i dagslys, kører plantens fotosyntese, som spalter CO₂ molekylet i 1 atom kulstof og 2 atomer ilt. Ilten bliver leveret tilbage til luften igen, imens kulstoffet bruges til at fremstille glucose, som indgår som byggesten i cellulose, som er plantevæv. For at processen kan forløbe har planten desuden brug for vand og varme.

Men denne fantastiske transformationsproces i naturen kan kun leveres  forudsat at forudsætningerne er tilstede, at det er et miljø, som indeholder de rette vækstbetingelser.

Ingen vækst ud af den blå luft!

Uanset om man er plante, dyr eller menneske, så er det en forudsætning for vækst, at betingelserne er tilstede, at der er både lys, luft, vand og varme nok.

Også i vores arbejdsliv i virksomhederne har vi brug for de rette betingelser for at vi kan generere vækst.

Vi har brug for lys, som kan fortolkes som viden og indsigt.
Vi har brug for luft, som kan oversættes til mod og frihed.
Vi har brug for vand, som er engagement og motivation.
Vi har brug for varme, som handler om respekt og kærlighed.

Hvis vi sørger for at disse betingelser er tilstede, kommer væksten af sig selv, for det er naturens orden.

P.S. For fotosyntesens effekt er vand er den mest kritiske faktor.